வல்ல இறைவனின் திரு பெயரால்..

வல்ல இறைவனின் திரு பெயரால்..
அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கு இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும். இந்த ப்ளாக் துவங்க பட்டத்தின் நோக்கம் இசுலாத்தின் மீது உங்களின் அறியாமை மற்றும் 'ஒரு இறைவன்' என்கிற கொள்கையை வலியுறுத்தி உங்களை இசுலாத்தின் பக்கம் அன்போடு அழைக்கவே. இறைவன் நாட்டத்தால் எங்கள் பணிகள் சிறக்க அன்புள்ளம் கொண்டவர்கள் எங்களுக்காக பிராத்தனை செய்யவும். உங்களின் அன்பான கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

Comments

Popular posts from this blog

இஸ்லாத்தில் ஈமான் என்றால் என்ன?. இஸ்லாத்தில் ஈமான் கொள்ளவேண்டிய அடிப்படை விஷயங்கள் யாவை?

ஜும்மா தொழுகையின் சிறப்புகள்

லைலத்துல் கத்ரின் சிறப்புகள்: