இஸ்லாமிய வ‌ர‌லாற்றில் ஷஅபான்

பிஸ்மில்லாஹிர் ஹ்மானிர் ஹீம்

இஸ்லாமிய லாற்றில் இந்தமாதம்

ஷஅபான்

ஷஅபான் மாதத்தின் சிறப்பு

அன்னை ஆயிஷா(ழி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: (மழானிற்கு)பிறகு ஷஅபான் மாதத்தை விட, வேறு எந்தமாதத்திலும் பி(ல்) அவர்கள் அதிகமாகநோன்பு வைப்பர்களாகஇருக்கவில்லை. ஏனெனில் ஷஅபான் முழுவதுமே நோன்பு வைப்பார்கள். ற்றொரு அறிவிப்பில் ஷஅபானில் சிலநாட்களைத் விர, அதிகமானநோன்பு வைப்பர்களாகஇருந்தார்கள் எனஅறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (புகாரி,முஸ்லிம்)

ஷஅபான் மாதம் தினைந்தாம் இரவு அல்லாஹுத் தஆலா ன் டைப்பினங்கள் அனைத்தின் க்கமும் ம் செலுத்துகின்றான். டைப்புகள் அனைத்தையும் ன்னித்து விடுவான். ஆனால் இருவர் ன்னிக்கப்படுவதில்லை. 1.அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைப்பர். 2.எவருடனாவது விரோதம் கொண்டர் எனபி(ல்) அவர்கள் அருளியதாகஅப்துல்லாஹ் இப்னு அம்ரு(ழி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். (அஹ்மத்)

இம்மாதத்தின் முக்கியநிகழ்வுகள்

கிப்லா மாற்றம்:

பி(ல்) அவர்கள் தீனா சென்றதிலிருந்து பைத்துல் முகத்திஸை நோக்கி தொழுது கொண்டிருந்தார்கள். ஹிஜ்ரத் செய்ததினேழாவது மாதத்தில் (ஷஅபனில்) பைத்துல் முகத்தஸிலிருந்து, ஸ்ஜிதுல் ஹராம்(ஃபதுல்லாஹ்வின்) திசையை கிப்லாவாகமாற்றி அல்லாஹ் குர்ஆனில் ஆயத்தை அருளினான்.

(பியே), உம்முடையமுகம் (கிப்லா மாற்றக் ட்டளையை எதிர்பார்த்து) வானத்தின் க்கம் திரும்புவதை நாம் காணுகிறோம். ஆகவே, நீர் விரும்புகின்றகிப்லாவுக்கு உம்மை நிச்சமாகநாம்திருப்பி விடுகிறோம்; எனவே, உம்முகத்தை (தொழும்போது க்காவிலுள்ள‌) ஸ்ஜிதுல் ராமின் க்கம் திருப்புவீராக‌! (முஃமின்களே) நீங்களும் எங்கிருந்தாலும் (தொழும்போது ஸ்ஜிதுல் ராமாகிய‌) அதன் க்கம் உங்களுடையமுகங்களை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். (குர்ஆன் 2;144)

ழான் மாதத்தில் நோன்பு மை:

ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டு, ஷஅபான் மாதத்தில் தான் மழான் மாதத்தில் நோன்பு வைப்பது மையாக்கப்பட்டது.

ம்பிக்கை கொண்டோரே! உங்களுக்கு முன்னிருந்தர்கள் மீது மையாக்கப் ட்டிருந்தது போல் உங்கள் மீதும் நோன்பு (நோற்பது) மையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது; (அதனால்) நீங்கள் இறையச்சமுடையர் ஆகலாம். (குர்ஆன் 2;183)

னூ முஸ்தக் யுத்தம்:

இதை "அல் முரஸீஃ யுத்தம்" என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்தயுத்தம் ஹிஜ்ரி 5 ஆம் ஆண்டு ஷஅபான் மாதம் நிகழ்ந்ததென்றும், சிலர் ஹிஜ்ரி6 ஆம் ஆண்டு ஷஅபான் மாதம் நிகழ்ந்ததென்றும் கூறுகின்றர். இப்போரில் எதிரிகள் அணியில் 10 பேர் கொல்லப்பட்டர். முஸ்லிம்களின் அணியில் யாரும் கொல்லப்பவில்லை. ஆனால் ஒரு அன்சாரி ஹாபி, ஹிஷாம் இப்னு ஹுபாபா என்றஒரு முஸ்லிம் வீரரை எதிரிப்படையில் உள்ளர் என்று எண்ணித் றாகக் கொலை செய்துவிட்டார்.

இப்போரிலிருந்து திரும்பும்போது தான் அன்னை ஆயிஷா(ழி) அவ்ர்கள் மீது, ஞ்சர்கள் அவதூறு ம்பவத்தை பரப்பினர். இதனால் ளையடைந்திருந்தஅன்னையார் அவர்களுக்கு, அவர்களின் த்தினித்தத்தை றைசாற்றி அல்லாஹுத்தஆலா குர்ஆனில் அத்தியாயம் 24 இல், 11 முதல் 20 ரை உள்ளசனங்களை இறக்கி வைத்தான்.

உமர் இப்னு த்தாப்(ழி) டைப்பிரிவு:

ஹிஜ்ரி ஏழாம் ஆண்டு, ஷஅபான் மாதத்தில் உமர்(ழி) அவர்களின் லைமையில் 30 ர்களை 'துர்பா'‌ என்னும் குதிக்கு பி(ல்) அவர்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள். இவர்களின் ருகையை அறிந்ததுர்பாவில் சிக்கும் வாஸின் கூட்டத்தினர்கள் அப்பகுதியை காலி செய்துவிட்டு ஓடிவிட்டர்.

ஷீர் இப்னு சஅது(ழி) டைப்பிரிவு:

ஹிஜ்ரி ஏழாம் ஆண்டு, ஷஅபான் மாதத்தில் ஷீர் இப்னு சஅது(ழி) அவர்களின் லைமையில் 30 பர்களை அனுப்பி 'ஃபக்' என்னும் குதியில் சிக்கும் னூ முர்ரா கிளையினர்மீது க்குதல் த்தஒரு டையினரையும் அனுப்பிவைத்தார்கள்.

அபூகதாதா(ழி) டைப்பிரிவு:

ஹிஜ்ரி எட்டாம் ஆண்டு ஷஅபான் மாதத்தில் அபூகதாதா(ழி) அவர்களின் லைமையில் 15 பேருடன், ஜ்து மாகாணத்தில் உள்ள'முஹாரிப்' என்னும் குதிக்கு ஒரு டையை பி(ல்) அவர்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள்.

தொகுப்பு: மவ்லவி அ.சீனி நைனார் முஹம்மது தாவூதி

துபாய்

Comments

Popular posts from this blog

இஸ்லாத்தில் ஈமான் என்றால் என்ன?. இஸ்லாத்தில் ஈமான் கொள்ளவேண்டிய அடிப்படை விஷயங்கள் யாவை?

ஜும்மா தொழுகையின் சிறப்புகள்

லைலத்துல் கத்ரின் சிறப்புகள்: