தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம் 2012 (பாகம் 1),
உரை: மவ்லவி மன்சூர் மதனி,
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம்,
நாள்: 01.06.2012,
வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.

Comments

Popular posts from this blog

இஸ்லாத்தில் ஈமான் என்றால் என்ன?. இஸ்லாத்தில் ஈமான் கொள்ளவேண்டிய அடிப்படை விஷயங்கள் யாவை?

ஜும்மா தொழுகையின் சிறப்புகள்

லைலத்துல் கத்ரின் சிறப்புகள்: