அல்குர்ஆனின் அறிவியல் சான்று

அல்குர்ஆனின் அறிவியல் சான்று..!!

இரத்ததிலிருந்து தான் பால் 
உற்பத்தியாகிறது என்று நம்பப்பட்ட 
காலத்தில் சாணத்திற்கும் இரத்ததிற்கும் 
இடைப்பட்ட நிலையிலிருந்து தான் 
அல்குர்ஆன் அன்றே கூறிவிட்டது.
இதை அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளார்களும் 
உறுதி செய்துள்ளனர்.

நிச்சயமாக கால்நடைகளிலும் 
படிப்பினை இருக்கின்றது.
அவற்றின் வயிற்றிலுள்ள சாணத்திற்கும், 
இரத்தத்திற்கும் இடையிலிருந்து 
கலப்பற்ற பாலை அருந்துபவர்களுக்கு இனிமையானதாக புகட்டுகிறோம்.

- அல்குர்ஆன் 16:66


Comments

Popular posts from this blog

இஸ்லாத்தில் ஈமான் என்றால் என்ன?. இஸ்லாத்தில் ஈமான் கொள்ளவேண்டிய அடிப்படை விஷயங்கள் யாவை?

ஜும்மா தொழுகையின் சிறப்புகள்

வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ் ஒருவனே!